Program

Prezentare generalã

Conferinţa internaţională

DIDACTICA: TRADIŢIE, ACTUALITATE, PERSPECTIVE – ediția a VII-a

21 – 22 MAI 2021 CHIȘINĂU

Loc de desfasurare:

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165,  MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Telefon de contact: +373 022 205 -384

Conferința se va desfășura on-line.

 21 – 22 MAI 2021 ALBA IULIA

Loc de desfasurare:
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr. 5,
Telefon de contact: + 40 – 258-806274

Conferința se va desfășura on-line.

Secţiuni:

CHIȘINĂU (21-22 mai 2021)
– Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare
– Didactica disciplinelor medicale
– Didactica în învățământului universitar

Lucrările în plen vor fi prezentate în limbile: engleză, română sau rusă.

Conferința se va desfășura on-line.

ALBA IULIA (21-22 mai 2021)
– Didactica învăţământului primar şi preşcolar
– Didactica ariilor curriculare Matematică, ştiinţe şi tehnologii
– Didactica ariei curriculare Om şi societate
– Didactica ariei curriculare Arte
– Didactica Educației fizice și sportului

Lucrările în plen vor fi prezentate în limbile: engleză sau română.

Conferința se va desfășura on-line.

 

Programul conferintei: