Program

Prezentare generalã

Conferinţa internaţională

DIDACTICA: TRADIŢIE, ACTUALITATE, PERSPECTIVE

17- 18 MAI 2019

Loc de desfasurare:
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr.5,
tel: + 40 – 258-806274

Secţiuni:
– Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare
– Didactica ariilor curriculare Matematică – ştiinţe şi Tehnologii
– Didactica ariei curriculare Om şi societate
– Didactica ariei curriculare Arte
– Didactica învăţământului primar şi preşcolar

 

Programul conferintei:

PROGRAM CONFERINTA 2019 vf