Informații

Termene limită:
20.04.2020 – înscrierea participanţilor (exclusiv on-line, la secţiunea Inscrieri on-line);
20.04.2020 – trimiterea rezumatului lucrării, în limba engleză (150-300 de cuvinte), la adresa de e-mail: conferintadidactica@gmail.com
30.04.2020 – confirmarea acceptării lucrării (se va realiza individual, prin e-mail);
10.05.2020 – trimiterea lucrării in extenso;

Informaţii pentru participanţi:
1. Toate lucrările acceptate vor fi incluse într-un volum publicat la Editura Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Editura Aeternitas, http://uab.ro/aeternitas/index_.php).
2. Un număr de lucrări selectate, redactate în limba engleză, vor fi publicate în numărul curent (Nr. 2/2020) al jurnalului academic intitulat Current and Future Perspectives on Teaching and Learning: http://jldc.uab.ro/
3. Un autor poate participa la conferință cu cel mult două lucrări (autor sau co-autor).

Taxa de participare:
1. Pentru fiecare lucrare publicată, taxa de participare este de 50 RON, în care sunt incluse cheltuielile legate de masă, pauzele de cafea și publicarea lucrării;
Taxa se va achita în perioada 04.05.2020 – 15.05.2020, în contul:

RO90BTRLRONCRT0446111901, Cod fiscal 25564552 , Banca Transilvania, cu mentiunea: Taxă de participare la conferinţa DIDACTICA: TRADIŢIE, ACTUALITATE, PERSPECTIVE. Beneficiar: Asociatia de Cercetari Experimentale in Stiintele Educatiei

Cheltuielile legate de transport şi cazare sunt suportate de către participanţi.

Adresă de contact: conferintadidactica@gmail.com
Telefon de contact: 0258-806274 Alba Iulia;  +373 22 205-384 Chișinău

Persoane de contact:
Lector dr. Iulia HERMAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Conf. dr. Ioana TODOR, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Conf. dr. Argentina CHIRIAC, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
Lector dr. Tatiana TREBEȘ, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova