Prezentare

UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

prin

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

                                                     Centrul de Cercetări în Științele Educației

și instituțiile partenere

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIȚANU“ DIN REPUBLICA MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE MEDICALE DIN KAUNAS, LITUANIA

UNIVERSITATEA HOLY CROSS DIN KIELCE, POLONIA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN PENZA, RUSIA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA

organizează la Alba Iulia și Chișinău

conferinţa internațională

DIDACTICA: TRADIŢIE, ACTUALITATE, PERSPECTIVE – ediția a VII a – 

în perioada

21 – 22 MAI 2021 la CHIȘINĂU

21 – 22 MAI 2021 la ALBA IULIA

 

Secţiuni:

La CHIȘINĂU (21-22 mai 2021)
– Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare
– Didactica disciplinelor medicale
– Didactica în învățământul universitar

Lucrările în plen vor fi prezentate  în limbile: engleză, română sau rusă.

La ALBA IULIA (21-22 mai 2021)
– Didactica învăţământului primar şi preşcolar
– Didactica ariilor curriculare Matematică, ştiinţe şi tehnologii
– Didactica ariei curriculare Om şi societate
– Didactica ariei curriculare Arte
– Didactica Educației fizice și sportului

Lucrările în plen vor fi prezentate  în limbile: engleză sau română.

Conferința se va desfășura on-line.