Prezentare

UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

prin

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

și instituțiile partenere

UNIVERSITATEA HOLY CROSS DIN KIELCE, POLONIA

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIȚANU“ DIN REPUBLICA MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT PENZA, RUSIA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA

organizează la Alba Iulia

Conferinţa internationala

DIDACTICA: TRADIŢIE, ACTUALITATE, PERSPECTIVE – ediția a V a – 

17 – 18 MAI 2019

Secţiuni:
– Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare
– Didactica ariilor curriculare Matematică – ştiinţe şi Tehnologii
– Didactica ariei curriculare Om şi societate
– Didactica ariei curriculare Arte
– Didactica învăţământului primar şi preşcolar

Limbile conferinţei: engleză, română