Cerințe de redactare

1. Lucrarea va fi redactată în limba romană sau engleză, în document Word, folosind fontul TNR 12.

2. Paragraf/spaţiere – 1 rând, opţiunea Justify; margini: sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.

3. Lungimea lucrării: 4 – 6 pagini, format A4.

4. Tehnoredactarea lucrării:
– Titlul lucrării: TNR 12, majuscule, centrat, Bold.
– Numele autorului, inclusiv titlul ştiinţific şi instituţia: TNR 12, centrat, Bold, la două rânduri de titlu.
– Figurile, dacă este cazul, vor fi inserate în text, numerotate şi explicate.
– Notele vor fi menţionate în text sau în josul paginii, cu opţiunea: inserare-referinţă-notă de subsol (insert-reference-footnote), TNR 10.
– Bibliografia va fi trecută la sfârşitul lucrării, respectând stilul APA (APA Citation Guide).