Cerințe de redactare

Lucrarea va fi redactată în limba Română sau în limba Engleză și va conține următoarele:
(1) Titlul
(2) Numele autorului/autorilor
(3) Instituția de apartenență a autorilor
(4) Rezumatul
(5) Cuvinte cheie
(6) Textul lucrării
(7) Referințe bibliografice

Tehnoredactarea lucrării

Titlul: TNR 12, majuscule, centrat, Bold.
Numele autorului/autorilor, inclusiv instituţia: TNR 12, centrat, Bold, la două rânduri de titlu.
Dimensiunea paginii: Particularizată; Lățime: 17 cm; Lungime/înălțime:  24 cm                       Tip de caractere: Times New Roman (11 pt)                                                                   Paragraf/spaţiere – 1 rând; opţiunea Justify                                                                                           Margini: sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.
Figurile, dacă este cazul, vor fi inserate în text, numerotate şi explicate.
Notele vor fi menţionate în text sau în josul paginii, cu opţiunea: inserare-referinţă-notă de subsol (insert-reference-footnote), TNR 10.
Bibliografia va fi trecută la sfârşitul lucrării, respectând stilul APA.
Lungimea lucrării: 4-6 pagini